Rukiye ASLAN


Avukat Rukiye ASLAN, 1984 yılı Almanya Remscheid doğumludur. İlköğretim, lise ve lisans eğitimlerini Ankara'da tamamlayarak; 2010 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajı eğitimini tamamlamış, 2011 yılında ruhsatını alarak Hayat Hukuk & Danışmanlık Bürosu'nu kurmuştur.
Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konrad Adenauer Stiftung ve Ankara Barosu Avrupa Birliği Merkezi'nce ortaklaşa düzenlenen Avruğa Birliği Eğitim Programını başarı ile tamamlamıştır.
Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) tarafından düzenlenen; İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği, Aile Hukukunda Mal Rejimleri ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri'ne katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen "Hukuk Uyuşmazlıklarından Arabuluculuk Eğitimi"ne katılarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında eğitim almıştır.
Ankara Barosu tarafından Ceza Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacı Avukat Eğitimini başarı ile tamamlayarak Ankara Barosu'nun Uzlaştırmacı Avukat listesine kaydolmuş ve halen Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır.
Aynı zamanda Ankara Barosu'nun Gönüllü Avukat listesine kayıtlı olup maddi durumu avukat tutmaya yeterli olmayan vatandaşlara avukatlık hizmeti vermektedir.
Özellikle; İhale Mevzuatına ilişkin Ceza ve Hukuk Davaları, Sayıştayın Tazmin Hükümlerine İlişkin Davalar,  İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. 
 
İletişim Bilgileri;
E-mail   : rukiyeaslan@hayathukuk.com.tr
Telefon : 0312 222 12 40

Sayfamızı Paylaşın