MİRAS HUKUKU


Miras Hukuku alanında ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için vekillik ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.
 
Bu kapsamda;
  • Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması
  • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
  • Mirasta Denkleştirme Davaları
  • Reddi Miras 
  • Terekenin Tasfiyesi
  • Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları
  • Muris Muvazaası
konularında faaliyet göstermekteyiz.

 


Sayfamızı Paylaşın