AİLE HUKUKU


Medeni Kanun kapsamında yer alan aile hukuku alanında özellikle boşanma, velayet, nafaka ve mal rejimlerinden kaynaklanan davalarda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
Bunun yanı sıra Aile Mahkemelerinde görülen;
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar,
 • Evlenmeye İzin Davası,
 • Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Davası,
 • İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası,
 • Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası,
 • Mutlak Butlan Davası,
 • Nisbi Butlan Davası,
 • Boşanma Davaları,
 • Boşanmada Davasında Ayrılık Kararı Verilmesi,
 • Ayrılık Kararı Verilmesi Davası,
 • Ayrılık Süresi İçinde Eşlerin Bir Araya Gelmemesi Nedeniyle Boşanma Davası,
 • Velayet Davaları,
 • Velayetin Geri Verilmesi ve Değiştirilmesi,
 • Velayetin Nez’i (Kaldırılması),
 • Nafaka Davaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat,
 • Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası,
 • Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması veya Tenfizi Davası, 
konularında çalışmalarımız bulunmaktadır. 

Sayfamızı Paylaşın