Hayat  Hukuk & Danışmanlık Ankara  0.312.222 1240

Sigorta Hukuku


Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur.

Ofisimizde genel olarak trafik sigortasından kaynaklı uyuşmazlıklarda müvekkillerimize yardımcı olunmakla birlikte diğer sigorta dallarında da ofis olarak müvekkillerimize en iyi hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz.


Sayfamızı Paylaşın