Hayat  Hukuk & Danışmanlık Ankara  0.312.222 1240

TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI


Trafik kazası sonucu ölüm ve yaralanmalarda, zarar gören kişilerin kamusal haklarını korumak amacıyla motorlu araç işletenlerin yasa ve yönetmelikler gereği yaptırmaları zorunlu sigorta türleri bulunmaktadır.

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesine göre motorlu araç işletenler Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırmak ve 101. maddeye göre Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili sigorta şirketleri Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasını yapmakla yükümlüdürler.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Karayolu taşıma kanununun 18. maddesine göre taşımacılar Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak ve yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için kanunun 17. maddesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar. Buna göre duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içerisinde meydana gelecek her türlü kazalarda taşımacılar sorumludur.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 47-50. maddelerine göre yolcu taşımacılığı yapmak üzere taşımacı yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları taşıyacakları yolcular ve taşıma da görevlendirecekleri sürücüler ile yardımcıları için Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Zorunlu koltuk sigortası diğer sigorta türlerinden farklı olup bir zarar sigortası değil, kaza sigortasıdır. Yolcunun ölümü halinde poliçe tutarının tamamı mirasçılara ödenir. Yolcu ölmeyip de sakat kalmışsa sakatlık derecesine göre kendisine sakatlık tazminatı ödenir. Bu sigorta türünde zarar gören yolculara ödemenin yapılması için taşımacı, sürücü ve yardımcılarının bir kusurunun bulunmasına gerek yoktur. Zira zorunlu koltuk sigortası bir sorumluluk sigortası olmayıp kazaya karışan yolcular için bir can sigortası niteliğindedir.


Sayfamızı Paylaşın