Tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır !


Bu web sitesi ve içindeki bilgiler, Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kurallarına ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Hayat Hukuk web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır ve en güncel hukuki gelişmeleri, kararları veya anlaşmaları yansıtmayabilir. Söz konusu bilgiler hiçbir şekilde ilerideki sonuçlara ilişkin bir gösterge olarak kabul edilemez. Hayat Hukuk Hukuk Bürosu, Hayat Hukuk web sitesinde yer alan bilgi ve materyallerin tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir kişiye karşı hiçbir sorumluluk kabul etmediğini açıkça beyan eder. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiç bir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Hayat Hukuk arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Müvekkiller veya okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, Hayat Hukuk web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalı veya bir eylemde bulunmaktan imtina etmemelidir.  Hayat Hukuk bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Sayfamızı Paylaşın